Prosthetic eye

Göz protezi
SSS
Malzeme karşılaştırması
Biçimlendiriciler
Yolculuk planı
İletişim

Prosthetic eyes

Deutsch Deutsch
English English
Italiano Italiano
Polska Polska
Hrvatski Hrvatski
Slovenščina Slovenščina
České České
Türk Türk
Magyar Magyar
العربي العربية

 

GÖZ PROTEZİ

Göz protezleri kurumumuz tarafından hem özel camdan hem de plastik malzemeden hastanın huzurunda bireysel olarak imal edilmektedir. Hastalarımıza karşı onlara her zaman en iyi temini ve bakımı sağlama sorumluluğumuz bizim en iddialı teklifimizdir.

ÖZEL CAMDAN GÖZ PROTEZİ

Nesillerden beri özel camdan yapay gözler kullanılmaktadır ve bunlar sorunsuzca uyum sağlamaktadır. Bu yapay gözün eşsiz, benzersiz yüzey yapısı kriyolit camının yüksek ısılarda işlenmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu mükemmel yüzey yapısı da zaten birçok protez göz taşıyıcısının özel camdan imal edilen göz protezini tercih etmelerinin nedenidir.

Renkli cam
Renkli cam

Bilimsel çalışmalar sonucu kriyolit camın avantajları açık ve net bir şekilde ispatlanmıştır.

Sözü edilen camın yüzeyi imalat teknolojisi sayesinde çıkıntılar veya kabarıklıklar arz etmez ve bu nedenle başka malzemelerden imal edilen göz protezlerinin yüzeyine göre daha üstündür. Bunun neticesi olarak da hastalarımıza çok iyi bir taşıma konforu sağladığı görülür.

Kriyolit cam Kriyolit cam

Bu gerçek geçtiğimiz süre zarfında yapılan mikroskobik tarama çalışmaları sayesinde bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu da cam ve plastik malzemeler arasında yapılan karşılaştırmalarımızı apaçık bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Özel camın ıslanabilirliği de plastik malzemelere karşı diğer bir büyük avantajdır. Gözyaşı sıvısı ince bir kaydırıcı tabaka olarak yüzey üzerine yayılarak hassas olan konjonktif tabakanın bir sürtünmeye maruz kalmasını engeller. Kriyolit cam gözyaşı sıvısına karşı çok dayanıklıdır. Düz ve kaygan yüzey gözkapakları tarafından doğal bir yolla nemli tutulduğundan dolayı parlaklık ve doğal görünüm kendiliğinden oluşur. Bu nedenle özel camdan imal edilmiş bir göz protezi taşıyan hastalar sürekli olarak ıslatma sıvıları kullanmaktan vazgeçebilirler.

CAM PROTEZİN HAZIRLANMASI

Göz protezinin optimal uygunluğa getirilmesi ancak ve ancak hasta da huzurdayken mümkündür. Bu protez yakl. 1-2 saat süren ve birçok aşamadan ibaret olan bir çalışmayla hazır hale getirilmektedir.

El işçiliği ile kriyolit camdan hazırlanmış olan tasarım parçalardan (yarı hazır göz protezi) bir tanesi bir göz protezi uzmanı tarafından renk olarak en uygun olan protez olarak seçilir. Çok titiz ve iddialı bir işlemle bu tasarımdan suni göz imal edilir.

Asprion

Tasarım seçimi
Tasarım seçimi

Okularist bir çeşit gaz ve hava karışımı ile çalışan bir gaz ocağından faydalanarak kaba tasarım üzerinde çalışmak suretiyle gerekli şekli işler. Skleranın damarlandırılması ve renklendirilmesi diğer göze bakılarak doğala eş bir şekilde uyarlanır ve renkli cam yardımıyla cam protezin üzerine eritilerek şekillendirilir.

Damarlamanın eritilmesi
Damarlamanın eritilmesi

Reform göz
Reform göz

Kase protez
Kase protez

Cam protezler kendi aralarında reform göz (çift cidarlı) ve kase protez (tek cidarlı) protezler olarak ikiye ayrılırlar.

Reform göz
Reform göz

Kabuk protez
Kabuk protez


PLASTİK MALZEMEDEN İMAL EDİLEN GÖZ PROTEZİ

Cam protez ile karşılaştırıldığında plastik malzemeden bir göz protezinin hazırlanması biraz daha fazla zaman alır. Hastanın okulariste ilk ziyaretinde doğal göze uygun bir şekilde irisin şekli, rengi ve büyüklüğü belirlenir. Daha sonra hastanın mevcudiyeti sırasında irisin rengi çizilir ve göz yuvasına uygun şekilde bir mum kalıbı hazırlanır.

İris renginin çizilmesi
İris renginin çizilmesi

Plastik gözlü tekne
Plastik gözlü tekne

İkinci randevuda okularist tarafından yeni hazırlanmış olan protezin şekli göz yuvasına muntazam bir şekilde uydurulur.

HASTALAR VE ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLAR

Hasta için bir göz protezi taşıması belirgin şekilde hızlı bir rehabilitasyona katkıda bulunmaktadır çünkü bu protez kendisine doğal bir görünüm vermektedir ve bu da hasta için çevresi ile ilişkileri konusunda çok büyük bir katkı anlamına gelmektedir.

GÖZ PROTEZİ

GÖZ PROTEZİ

Küçük çocukların tedavisinde çocuğun göz yuvasının da birlikte büyümesini sağlamak için düzenli aralıklarla yeni göz protezlerinin hazırlanması çok önemlidir.

GÖZ PROTEZİ

GÖZ PROTEZİ

Bu hasta kör olmuş göz yuvarlağının üzerinde bulunan bir Bulbus kasesi (Skleral kase) taşımaktadır.

Reform göz

Reform göz

Reform göz