Glasaugen von Nikolaus Kerbl

ASPRION AUGENPROTHETIK

A 1090 Wien, Spitalgasse_15/10
Giriş: Rummelhardtgasse_1
Tel.: (01) 406 23 71,  E-Mail: info@asprion.at

Placeholder image
A vusturya'nyn en eski kurumudur,

GÖZ PROTEZY

Göz protezleri kurumumuz tarafından hem özel camdan hem de plastik malzemeden hastanın huzurunda bireysel olarak imal edilmektedir. Hastalarımıza karşı onlara her zaman en iyi temini ve bakımı sağlama sorumluluğumuz bizim en iddialı teklifimizdir.

ÖZEL CAMDAN GÖZ PROTEZİ

Nesillerden beri özel camdan yapay gözler kullanılmaktadır ve bunlar sorunsuzca uyum sağlamaktadır. Bu yapay gözün eşsiz, benzersiz yüzey yapısı kriyolit camının yüksek ısılarda işlenmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu mükemmel yüzey yapısı da zaten birçok protez göz taşıyıcısının özel camdan imal edilen göz protezini tercih etmelerinin nedenidir.

Renkli cam

Renkli cam

Bilimsel çalışmalar sonucu kriyolit camın avantajları açık ve net bir şekilde ispatlanmıştır.

Sözü edilen camın yüzeyi imalat teknolojisi sayesinde çıkıntılar veya kabarıklıklar arz etmez ve bu nedenle başka malzemelerden imal edilen göz protezlerinin yüzeyine göre daha üstündür. Bunun neticesi olarak da hastalarımıza çok iyi bir taşıma konforu sağladığı görülür.

Kriyolit cam

Kriyolit cam

Bu gerçek geçtiğimiz süre zarfında yapılan mikroskobik tarama çalışmaları sayesinde bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu da cam ve plastik malzemeler arasında yapılan karşılaştırmalarımızı apaçık bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Özel camın ıslanabilirliği de plastik malzemelere karşı diğer bir büyük avantajdır. Gözyaşı sıvısı ince bir kaydırıcı tabaka olarak yüzey üzerine yayılarak hassas olan konjonktif tabakanın bir sürtünmeye maruz kalmasını engeller. Kriyolit cam gözyaşı sıvısına karşı çok dayanıklıdır. Düz ve kaygan yüzey gözkapakları tarafından doğal bir yolla nemli tutulduğundan dolayı parlaklık ve doğal görünüm kendiliğinden oluşur. Bu nedenle özel camdan imal edilmiş bir göz protezi taşıyan hastalar sürekli olarak ıslatma sıvıları kullanmaktan vazgeçebilirler.

CAM PROTEZYN HAZIRLANMASI

Göz protezinin optimal uygunluğa getirilmesi ancak ve ancak hasta da huzurdayken mümkündür. Bu protez yakl. 1-2 saat süren ve birçok aşamadan ibaret olan bir çalışmayla hazır hale getirilmektedir.

CAM PROTEZYN HAZIRLANMASI

El işçiliği ile kriyolit camdan hazırlanmış olan tasarım parçalardan (yarı hazır göz protezi) bir tanesi bir göz protezi uzmanı tarafından renk olarak en uygun olan protez olarak seçilir. Çok titiz ve iddialı bir işlemle bu tasarımdan suni göz imal edilir.

Glasaug Rohlinge

Tasarym seçimi

Okularist bir çeşit gaz ve hava karışımı ile çalışan bir gaz ocağından faydalanarak kaba tasarım üzerinde çalışmak suretiyle gerekli şekli işler. Skleranın damarlandırılması ve renklendirilmesi diğer göze bakılarak doğala eş bir şekilde uyarlanır ve renkli cam yardımıyla cam protezin üzerine eritilerek şekillendirilir.

Damarlamanyn eritilmesi

Damarlamanyn eritilmesi

Reform göz

Reform göz

Kase protez

Kase protez

Cam protezler kendi aralarında reform göz (çift cidarlı) ve kase protez (tek cidarlı) protezler olarak ikiye ayrılırlar.

Reform göz

Reform göz

Kabuk protez

Kabuk protez

PLASTİK MALZEMEDEN İMAL EDİLEN GÖZ PROTEZİ

Cam protez ile karşılaştırıldığında plastik malzemeden bir göz protezinin hazırlanması biraz daha fazla zaman alır. Hastanın okulariste ilk ziyaretinde doğal göze uygun bir şekilde irisin şekli, rengi ve büyüklüğü belirlenir. Daha sonra hastanın mevcudiyeti sırasında irisin rengi çizilir ve göz yuvasına uygun şekilde bir mum kalıbı hazırlanır.

Yris renginin çizilmesi

Yris renginin çizilmesi

Plastik gözlü tekne

Plastik gözlü tekne

İkinci randevuda okularist tarafından yeni hazırlanmış olan protezin şekli göz yuvasına muntazam bir şekilde uydurulur.