Glasaugen von Nikolaus Kerbl

ASPRION AUGENPROTHETIK

A 1090 Wien, Spitalgasse_15/10
Vstup: Rummelhardtgasse_1
Tel.: (01) 406 23 71, E-Mail: info@asprion.at

Placeholder image
Nejstarší rakouský institu
založen 1925

NASAZENÍ A VYNĚTÍ OČNÍ PROTÉZY...

... určitě rychle zvládnete.

Po nějaké době vám práce s oční protézou přijde úplně samozřejmá.

Oční protézu je potřebné při nasazování uchopit do měkkého materiálu (kapesník), aby se předešlo poškození.

Obdobný postup se doporučuje i při vyjímání.

Před nasazením protézu vyčistěte.

Protézu je vhodné mírně navlhčit, bude poté jednodušší ji nasadit do očnice.

Důležité upozornění:

Oko je nutné si utírat nebo mnout pouze směrem k nosu.

V opačném případě by se mohla protéza pootočit nebo z očnice vytlačit. Za normálních okolností směřuje širší část protézy ven a část kratší k nosu.

Důležité upozornění:

Při nasazování

Oční protézu uchopte do ruky tak, jak ji budete ve směru pohledu umísťovat.

Poté povytáhněte druhou rukou horní víčko, zasuňte pod ně protézu, volnou rukou zlehka protézu zaveďte také pod spodní víčko a až poté horní víčko uvolněte.

Pokud by to bylo nutné, pozici protézy lze následně mírně upravit lehkým tlakem prstu ve správném směru.

Vypustí se tím případný vzduch zadržený mezi protézou a podkladem.

Při nasazování

Vyjímání

Pohled je potřebné obrátit směrem vzhůru, až pak je možné protézu, opět pomocí měkkého materiálu, vyjmout.

Při vyjímání zatáhněte spodní víčko dolů tak, aby se objevil spodní okraj protézy.

Zaveďte pod něj konec vašeho ukazováku, protézu uchopte mezi ukazovák a prostředník a vytáhněte jí z očnice.

Obdobným způsobem lze protézu vytáhnout malým háčkem, který dostanete od vašeho očního protetika.

Vyjímání

ÚDRŽBA a ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak mám svou oční protézu čistit?

Oční protézu je třeba čistit alespoň jednou denně.
Ideálně k tomu používejte nádobu s teplou vodou.
V případě hůře smývatelného znečištění uložte protézu na asi 10 minut do roztoku obsahujícího 1 čajovou lžičku kuchyňské soli na 1 litr vody.
Následně ji vyčistěte, nejlépe pomocí měkkého kartáčku.
Po vyjmutí ze solného roztoku je vhodné protézu ještě důkladně opláchnout čistou vodou.

Je oční protézu potřebné na noc vyjímat?

Protézu můžete mít nasazenou a vyjímat ji jenom k čištění, pokud vám to tak vyhovuje. V případě, že svou protézu v noci nosit nebudete, vyčistěte a vysušte ji a ponechte ji v uzavřené nádobě. V určitých případech se protézu v noci nosit nedoporučuje. Váš oční protetik vás na to výslovně upozorní.

Kdy můžu po enukleaci začít nosit první protézu?

První protézu je vhodné začít nosit dle doporučení lékaře, přibližně 2 – 4 týdny po enukleaci.
Protéza se doporučuje nejen z důvodů estetických, ale také z důvodů zdravotních.
Je důležité si uvědomit, že po delší době se prázdná očnice může začít zužovat.

Jak dlouho trvá výroba oční protézy? Video

Protéza ze speciálního skla se vyrábí v přítomnosti pacienta a po návštěvě ji lze okamžitě nasadit a nosit.
V případě, že s rozhodnete pro protézu ze syntetické pryskyřice, je nutné domluvit dvě sezení s odstupem několika dnů.

Způsobuje úprava a nasazování oční protézy bolest?

Úpravu oční protézy může doprovázet mírná bolestivost, není však těžké naučit se s protézou denně pracovat.

Bude se protéza v očnici pohybovat stejně jako přirozené oko?

Pro přirozený pohyb oční protézy je podstatná přítomnost očních svalů a charakter očnice.
Pokud jsou podmínky vyhovující, lze dosáhnout velice dobré pohyblivosti protézy.

Kdo nese náklady za oční protézu?

Aby bylo možné náklady za vyhotovení oční protézy vyúčtovat vaší zdravotní pojišťovně, musíte být zapsáni u rakouské pojišťovny. Na domluvený termín si s sebou prosím přineste také objednací poukaz od lékaře (ne potvrzení o platbě).
Objednací poukazy následujících zdravotních pojišťoven musí schválit také primář: KFA Wien, Burgenländische, Tiroler, Steierm. a Österreichische Gesundheitskasse, Sozialversicherung der Bauern.
Váleční invalidé a klienti po pracovním úrazu budou požádáni, aby v případě potřeby přinesli povolení k vyhotovení (objednávací formulář) od spolkového sociálního úřadu nebo úrazové pojišťovny.

Jak často je potřebné oční protézu vyměňovat?

Opotřebení protézy závisí na mnoha faktorech, jako například vlivu prostředí, charakteru očnice nebo silné produkci slz.
U očních protéz ze speciálního skla představuje doporučovaná životnost asi jeden až jeden a půl roku.
Pokud dojde v důsledku nepravidelností a drsnosti povrchu protézy ke dráždění očnice a tím ke zvýšené produkci slz, je vhodné oční protézu vyměnit.
Protézy ze syntetické pryskyřice se kvůli nižší tvrdosti povrchu vyznačují větší mírou opotřebení než jejich ekvivalenty ze speciálního skla.
Oční protetik však může tyto nedostatky odstranit. Doporučuje se protézu nechat jednou ročně u očního protetika vyhladit.
U obou materiálů je však vhodné oční protézu nosit jenom za předpokladu, že to klient považuje za příjemné.
Takto je možné zabránit rozvoji rozsáhlých změn a poškození očnice.

Můžu s oční protézou sportovat?

S oční protézou je obecně možné se věnovat veškerým aktivitám ve volném čase.
Očnice chrání protézu v dostatečné míře, při sportu by tudíž nemělo dojít k jejímu poškození.
S protézou je také možné plavat, doporučujeme však používat plavecké brýle.
Při potápění je však z důvodu možného přetlaku potřebné použití protézy zvážit.

Schematické znázornění hydroxidapatitového implantátu
Schematické znázornění hydroxidapatitového implantátu

Schematické znázornění hydroxidapatitového implantátu, s čepem (peg) nebo bez něj