Glasaugen von Nikolaus Kerbl

ASPRION AUGENPROTHETIK

A 1090 Wien, Spitalgasse_15/10
Vstup: Rummelhardtgasse_1
Tel.: (01) 406 23 71, E-Mail: info@asprion.at

Placeholder image
Nejstarší rakouský institu
založen 1925

OČNÍ PROTÉZA

Oční protézy se vyrábí v našem institutu ze speciálního skla nebo syntetických látek dle individuálních požadavků a v přítomnosti každého klienta. Závazek vůči našim klientům dodávat vždy jenom nejkvalitnější produkty je jedním ze základních kamenů naší společnosti.

OČNÍ PROTÉZA ZE SPECIÁLNÍHO SKLA

Oční protézy ze speciálního skla se bez problémů používají již několik staletí. Jedinečných povrchových vlastností těchto protéz se dosahuje při vysokoteplotním zpracování kryolitového skla. Z těchto charakteristik také vyplývá jejich upřednostňování mnohými uživateli protéz.

Znakové stéblo

Znakové stéblo

I odborné analýzy jednoznačně prokázaly výhody kryolitického skla. Na povrchu se díky technice zpracování nenachází žádné výčnělky, čímž tyto protézy výrazně předčí jejich konkurenci z jiných materiálů.

Právě na tom se zakládá výrazná úroveň komfortu při nošení pro naše klienty.

Kryolitové sklo

Kryolitové sklo

Po mikroskopickém zkoumání, které mezitím proběhlo, je také výsledek porovnávání skleněných a syntetických materiálů jasný.
Obdobně smáčivost speciálního skla představuje ve srovnání se syntetickými materiály výraznou výhodu. Slzy mohou tím pádem na povrchu vytvářet tenký, kluzký film, který ochrání citlivou spojivku před výraznějším třením. Kryolitové sklo je schopné bez větších problémů slzám odolávat. Lesk a přirozený vzhled pak vůbec není náročné udržet, jelikož víčka povrch implantátu udržují přirozeně vlhký. Z toho důvodu není nutné, aby pacienti s očními protézami ze speciálního skla používali jakékoli další pomocné roztoky.

VÝROBA SKLENĚNÉ PROTÉZY

Oční protézu lze optimálně přizpůsobit konkrétním požadavkům jenom v přítomnosti klienta. Vyrábí se během asi jedno až dvouhodinového sezení v několika krocích.

VÝROBA SKLENĚNÉ PROTÉZY

Ručně vyhotovené předrobky (částečně dokončené oční protézy) z kryolitového skla vybírá oční protetik, aby co nejlépe odpovídaly barevným charakteristikám zdravého oka. Z nich se pak složitým procesem vyrábí umělá oční protéza.

Výběr předrobků

Výběr předrobků

Pomocí Bunsenova kahanu se směsí vzduchu a plynu opracuje protetik předrobek do odpovídajícího tvaru. Žilkování a barevné zpracování skléry se upraví dle zdravého oka a přitaví ke střední části barevného stébla.

Přitavení žilkování

Přitavení žilkování

Upravovaná protéza

Upravovaná protéza

Miskovitá protéza

Miskovitá protéza

Existují dva základní druhy protéz: upravovaná protéza (dvoustěnná) a miskovitá protéza (jednostěnná).

Upravovaná protéza

Upravovaná protéza

Miskovitá protéza

Miskovitá protéza

OČNÍ PROTÉZA ZE SYNTETICKÉHO SKLA

Na rozdíl od skleněné protézy je výroba jejího syntetického ekvivalentu časově o něco náročnější. Při první návštěvě klienta u očního protetika se stanovuje tvar, barevný odstín a také velikost duhovky zdravého oka. Poté se v klientově přítomnosti okopíruje barva duhovky a vytvoří voskový model odpovídající očnice.

Barvení duhovky

Barvení duhovky

Kyveta se syntetickou oční protézou

Kyveta se syntetickou oční protézou

Při druhém termínu se do očnice přesně nasazuje soutisková forma nově vytvořené protézy.