Glasaugen von Nikolaus Kerbl

ASPRION AUGENPROTHETIK

A 1090 Wien, Spitalgasse_15/10
vstup: Rummelhardtgasse_1
telefón: (01) 406 23 71, E-Mail: info@asprion.at

Placeholder image
Najstaršia inštitúcia v Rakúsku -
založená v roku 1925

VLOŽENIE A VYTIAHNUTIE OČNEJ PROSTÉZY...

... Zvládnu pacienti rýchlo.

Po chvíli sa pre vás stane práca s očnou protézou samozrejmá. Očnú protézu vkladajte za použitia mäkkého povrchu, aby sa nepoškodila. Takisto pri vyťahovaní ju uložte na mäkký povrch (uterák). Pred zavedením vyčistite protézu. Odporúčame protézu navlhčiť, aby ste ju mohli do očnice ľahšie zaviesť.

Dávajte pozor na nasledujúce:

Keď si budete chcieť oko utrieť alebo pretrieť, vždy len smerom k nosu. Opačný smer pohybu môže viesť k pretočeniu alebo vytlačeniu protézy.

Široká časť protézy je za normálnych okolností otočená von, krátka k nosu.

Einsetzen des Glasauges

Pri nasadzovaní

Uchopte očnú protézu jednou rukou v požadovanom smere pohľadu. Následne zdvihnite druhou rukou horné viečko, zasuňte protézu pod toto horné viečko.

Touto rukou zaistite očnú protézu na mieste, kým (druhou rukou) zľahka nezatlačíte spodné viečko a protéza nevkĺzne do očnice.

Ak by to bolo nutné, môžete následne upraviť polohu miernym tlakom prstov na protézu. 

Prípadne môžete týmto spôsobom uvoľniť zachytený vzduch.

Einsetzen des Glasauges

Pri vyťahovaní

DOčnú protézu vyťahujte pri pohľade nahor opäť pomocou mäkkého povrchu.

Pri vyťahovaní zatlačte spodné viečko nadol do polohy, v ktorej bude vidieť spodný okraj protézy.

Následne zasuňte špičku ukazováka pod spodný okraj protézy a spolu s prostredníkom uchopte umelú protézu, aby ste ju mohli vytiahnuť z očnice Podobným spôsobom je možné protézu vytiahnuť pomocou háčika, ktorý vám ponúkne očný protetik.

Herausnahme des Glasauges

STAROSTLIVOSŤ A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako sa očná protéza čistí?

Očnú protézu je nutné minimálne jedenkrát denne vyčistiť.

Ideálny je na to pohár s vlažnou vodou.

V prípade výrazného znečistenia uložte očnú protézu na asi 10 minút do roztoku 1 čajovej lyžičky kuchynskej soli v 1 litri vody.

Následne ju vyčistite mäkkou kefkou.

Je očnú protézu nutné na noc vyťahovať?

DProtézu je možné v očnici ponechať a vyťahovať iba na čistenie, ak je takýto postup pre pacienta príjemnejší.

Ak by ste očnú protézu v noci nenosili, vložte ju po vyčistení a vysušení do uzatvorenej nádoby.

V určitých prípadoch neodporúčame protézu nosiť v noci.

Váš optik vám poskytne bližšie informácie.

Kedy je možné začať nosiť prvú protézu po enukleácii?

Prvú protézu je možné zaviesť podľa odporúčania lekára obvykle 2 až 4 týždne po enukleácii.

Očná protéza sa odporúča z estetických ale i zdravotných dôvodov.

Ak zostane očnica dlhšiu dobu prázdna, môže sa zmenšiť.

Ako dlho trvá výroba očnej protézy?

EProtéza sa vyrába zo špeciálneho skla v prítomnosti pacienta.

Už po jednej návšteve je možné ju nasadiť a nosiť.

Ak by ste sa rozhodli pre plastovú protézu, budú potrebné dve konzultácie v odstupe niekoľkých dní.

Sú úprava a nasadenie očnej protézy bolestivé?

Úprava očnej protézy je spojená s minimálnou bolestivosťou. Aj pri dennej manipulácii s protézou je vyťahovanie jednoduché.

Bude sa protéza v očnici pohybovať ako prirodzené oko?

Pre prirodzenú pohyblivosť oka je nutná prítomnosť očných svalov a adekvátny stav očnice.

Vo vhodných podmienkach je možné dosiahnuť veľmi dobrú pohyblivosť protézy.

Kto nesie náklady za očnú protézu?

Musíte byť poistení v rakúskej zdravotnej poisťovni, aby boli náklady na výrobu očnej protézy kryté zo zdravotného poistenia. Prineste si na dohodnutý termín žiadanku od lekára (nie sprievodku).

Žiadanky klientov nasledujúcich poisťovní musí potvrdiť okrem toho aj vedúci lekár: KFA Wien, Burgenländische-, Tiroler-, Steierm.- a Österreichische Gesundheitskasse, Sozialversicherung der Bauern.

Vojnoví veteráni i pacienti po pracovných úrazoch by si mali včas zaistiť potvrdenie na vyhotovenie (objednávku) od sociálneho úradu alebo úrazovej poisťovne.

Ako často je vhodné meniť protézu za novú?

Protéza sa opotrebováva v dôsledku rôznych faktorov ako okolité prostredie, stav očnice alebo silné slzenie.

Očná protéza zo špeciálneho skla vydrží pri odporúčanej dĺžke nosenia až jeden a pol roka.

Akonáhle začne drsnejší povrch protézy dráždiť očnicu, čo povedie k výraznejšiemu slzeniu, očnú protézu si nechajte vymeniť.

Plastové protézy vykazujú kvôli mäkšiemu povrchu výraznejšie známky opotrebovania.

Optik ich môže vyriešiť preleštením protézy, čo odporúčame každoročne.

V prípade oboch materiálov však odporúčame očnú protézu prestať nosiť, keď začne byť prítomnosť protézy nepríjemná. 

Týmto predídete ďalším zmenám a poškodeniu očnice.

Je možné s očnou protézou športovať?

Vo všeobecnosti sa môžete s očnou protézou normálne venovať všetkým voľnočasovým aktivitám.

Očnica dobre chráni protézu, takže sa pri športe nepoškodí.

S protézou je takisto možné plávať, odporúčame však nosiť plavecké okuliare.

Pri hĺbkovom potápaní odporúčame vzhľadom na prípadný pretlak používať plastovú protézu.

Čo je to implantát?

EImplantát sa používa u pacientov s cieľom kompenzácie straty tkaniva v očnici, umožňuje lepšiu hybnosť očnej protézy.

Schéma hydroxyapatitového implantátu
Schéma hydroxyapatitového implantátu

Schéma hydroxyapatitového implantátu, s čapom a bez neho